Osebni podatkiObvezna polja so oznacena z zvezdico *
Naziv
Ime *
Priimek *
Organizacija *
Delovno mesto
Naslov *
Kraj *
Pošta *
Država *
Telefon *
E-pošta *

Kotizacija

Navedene cene ne vsebujejo 22 % DDV-ja.

V ceno kotizacije niso vključeni morebitni bančni stroški.

Registracija
Znesek
Udeleženec z referatom
50€
(61€ z DDV)
Udeleženec
50 €
( 61€ z DDV)

*Prijavi se kot

Po opravljeni registraciji vam bomo pred dogodkom posredovali program konference, ki bo objavljen tudi na spletni strani v začetku marca 2021. Prav tako vam bomo pravočasno posredovali povezavo do dogodka, kjer boste konferenco lahko spremljali v živo na daljavo.

Pogoji odjav: Za odjave po 3. marcu 2021 pa bomo zaračunali celotno kotizacijo.


Podatki za plačilo

Izberite način plačila in glede na izbiro podajte informacije.

*Plačnik
*Naslov plačnika
Davčni zavezanec
Davčna stevilka

*Način plačila

Bančno nakazilo:
Nakazilo na transakcijski račun:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Kranj, Kidričeva cesta 55a

IBAN: SI560 1100 60959 16533 , BANKA Slovenije – Šifra: S.W.I.F.T. Code: BSLJSI2X
TRR: 01100-6095916533
Referenca: 7000

Zadeva: Konferenca2021 - [Ime udeleženca]

Podatki o kreditni kartici
Kreditna karticaŠtevilka / - za kreditne kartice kontrolna številka (3 mestna številka)
Datum poteka kartice /
Ime lastnika kartice

resničnost navedenih plačilnih podatkov in se strinjam, da je znesek v višini € obračunan.

Predračun:
Vkolikor potrebujete predračun za izvedbo nakazila označite tukaj:

Opombe

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Soglasje za zbiranje in objavo kontaktnih podatkov in fotografij

Vaši osebni podatki se bodo varovali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1).

Seznanjen(a) sem, da:
- lahko zahtevam vpogled in popravek, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Univerze v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj;
- lahko vložim pritožbo pri nadzornem organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov;
- je Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca: Doc. dr. Miha Dvojmoč, Fakulteta za varnostne vede, Univerze v Mariboru, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, dpo@um.si.

S prijavo na konferenco in spodaj navedeno izjavo soglašam, da Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede,
S potrditvijo soglasja izjavljam, da sem starejši(a) od 16 let in da so podane informacije resnične in verodostojne.