41. konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Izzivi družbe za priložnosti organizacij | 23. - 25. marec 2022

Okrogla miza: Razvojne priložnosti slovenskega kmetijstva v novi evropski perspektivi
sreda, 23. marca 2022, od
16:30 do 18:00.


Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede in Biotehniški center Naklo v okviru programa 41. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti organizirata okroglo mizo na temo: »Razvojne priložnosti slovenskega kmetijstva v novi evropski perspektivi.«

Dogodek je brezplačen.
Prijava na sekcijio

Osebni podatkiObvezna polja so oznacena z zvezdico *
Naziv
Ime *
Priimek *
Organizacija *
Delovno mesto
Naslov *
Kraj *
Poštna številka *
Telefon *
E-pošta *

__________________________________________________________________________________________

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Soglasje za zbiranje in objavo kontaktnih podatkov in fotografij

Vaši osebni podatki se bodo varovali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1).

Seznanjen(a) sem, da:
- lahko zahtevam vpogled in popravek, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Univerze v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj;
- lahko vložim pritožbo pri nadzornem organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov;
- je Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca: Doc. dr. Miha Dvojmoč, Fakulteta za varnostne vede, Univerze v Mariboru, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, dpo@um.si.

S prijavo na posebno sekcijo in spodaj navedeno izjavo soglašam, da Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje:


S potrditvijo soglasja izjavljam, da sem starejši(a) od 16 let in da so podane informacije resnične in verodostojne.