Obvezna polja so označena z zvezdico *

Podatki kontaktne osebe
Naziv
Ime *
Priimek *
Organizacija *
Delovno mesto
Naslov *
Kraj *
Pošta *
Država *
Telefon *
E-pošta *

Avtorji referata (navedite vse avtorje po vrstnem redu v prispevku):
NazivIme *Priimek *E Pošta*Organizacija *Država *
1.
2.
3.
4.
5.

Podatki o referatu

Naslov referata


*

Želena sekcija(organizacijski odbor si pridružuje pravico, da odloči o dokončni razporeditvi referatov po sekcijah)

Povzetek
OpombeVARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Soglasje za zbiranje in objavo kontaktnih podatkov in fotografij

Vaši osebni podatki se bodo varovali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1).

Seznanjen(a) sem, da:
- lahko zahtevam vpogled in popravek, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Univerze v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj;
- lahko vložim pritožbo pri nadzornem organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov;
- je Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca: Doc. dr. Miha Dvojmoč, Fakulteta za varnostne vede, Univerze v Mariboru, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, dpo@um.si.

S prijavo na konferenco in spodaj navedeno izjavo soglašam, da Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede,S potrditvijo soglasja izjavljam, da sem starejši(a) od 16 let in da so podane informacije resnične in verodostojne.


(ob pritisku gumba za oddajo prijave referat počakajte na potrditev)