43. konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Zeleni in digitalni prehod – izzivi ali priložnosti | 20. - 22. marec 2024

Meroslovje v digitalnih okoljih (posebna sekcija)
četrtek, 21. marca 2024, od 9. do 13. ure.Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad RS za meroslovje in Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede vas vabita na dogodek »Meroslovje v digitalnih okoljih«.

Namenjeno predvsem profesorjem v osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah, raziskovalcev, laborantom, razvojnim inženirjem, tehnologom, kontrolorjem in vodjem kakovosti itd., ki se pri svojem delu in poučevanju srečujejo z različnimi težavami pri pravilnem poimenovanju, zapisovanju ter komunikaciji in podajanju znanj.

Udeležba na dogodku »Meroslovje v digitalnih okoljih« je brezplačna.

Program dogodka bo objavljen tudi na spletni strani: https://konferenca.fov.um.si/meritve/.Prijava na sekcijio

Osebni podatkiObvezna polja so oznacena z zvezdico *
Naziv
Ime *
Priimek *
Organizacija *
Delovno mesto
Naslov *
Kraj *
Poštna številka *
Telefon *
E-pošta *

Udeležba na kosilu

__________________________________________________________________________________________

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Soglasje za zbiranje in objavo kontaktnih podatkov in fotografij

Vaši osebni podatki se bodo varovali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1).

Seznanjen(a) sem, da:
- lahko zahtevam vpogled in popravek, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Univerze v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj;
- lahko vložim pritožbo pri nadzornem organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov;
- je Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca: Doc. dr. Miha Dvojmoč, Fakulteta za varnostne vede, Univerze v Mariboru, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, dpo@um.si.

S prijavo na posebno sekcijo in spodaj navedeno izjavo soglašam, da Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje:


S potrditvijo soglasja izjavljam, da sem starejši(a) od 16 let in da so podane informacije resnične in verodostojne.