PRIJAVA NA TEKMOVANJE V ŠTUDIJI PRIMERA

Mnogi študenti v času svojega študija pridobijo širši vpogled v področje uporabnega znanja in sodelujejo pri iskanju novih rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi domačega in tujega okolja. Na Fakulteti za organizacijske vede se tega dobro zavedamo in zato tradicionalno organiziramo tekmovanja v reševanju študije primera že vrsto let.


Kaj je študija primera? Študija primera je interaktivna pedagoška metoda. Ključni akterji so študenti, ki s svojimi idejami pristopijo k reševanju določenega študijskega primera. Primeri proučevanja študjiskega primera temeljijo na realnih ali izmišljenih situacijah v praksi, ki jih je potrebno rešiti samostojno ali v skupini. Študenti se pri reševanju soočijo z določeno situacijo in se postavijo v vlogo menedžerjev oziroma vodij, ki bodo sprejele odločitve in s tem poiskale rešitve za določen podan primer.


PRIJAVNICA


Ime:

Priimek:

Ime ekipe:

Fakulteta iz katere prihajate:

E-pošta:

Prijava na tekmovanje:VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Soglasje za zbiranje in objavo kontaktnih podatkov in fotografij


Vaši osebni podatki se bodo varovali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1).


Seznanjen(a) sem, da:
Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam in jih ne bo uporabljal za druge namene, razen za prej navedene namene. Posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti. Zahtevo lahko pošljete na sedež Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Kidričeva cesta 55A, 4000 Kranj. Več o varovanju osebnih podatkov in Politiki zasebnosti si lahko preberete na http://fov.um.si/slS prijavo na dogodek in spodaj navedeno izjavo soglašam, da Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede,